انتخاب صفحه
شماره 4896 - پنجشنبه 23 خرداد 1398
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه مردم‌سالاری - 23  خرداد 1387

در زمانی که گرانی‌ها بر اثر سوء مدیریت دولت دوباره اوج گرفته بود و دولت هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نمی‌داد، تیتر اول روزنامه مردم‌سالاری به سخنان عجیب محمود احمدی‌نژاد در این خصوص اختصاص یافت : «گرانی‌ها توطئه دشمنان است.»
احمدی‌نژاد که در آن روزها مشغول نامه جمع کردن در شهرکرد بود، گفت: دشمنان در صددند تا با هر وسيله‌اي مانع تداوم ملت ايران شوند و هر روز توطئه جديدي را طراحي مي‌کنند از جمله گراني اقلام اساسي و اين بازي نامردانه اي است که عده اي به راه انداخته‌اند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen